Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid

Ondanks het feit dat Draaierij Bitter B.V. de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens, kunnen hierin onjuistheden voorkomen. Draaierij Bitter B.V. is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen van de verstrekte informatie.